بهتراست ماشین را خریداری کنیم

علی مغانی، مدیرعامل چاپخانه شرق خراسان در ارتباط با سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ می‌گوید: البته من در این باره اطلاعی ندارم، اما باتوجه به این‌که طرح های قبلی مثل مدل کلیک شارژ زیراکس که در ایران اجرا شده بود موفق نبود، خوشبین نیستم که این طرح در کشور قابل اجرا باشد و بتواند در موفقیت چاپخانه‌ها تاثیرگذار باشد. در این موارد بیشترین سهم مربوط به شرکت خارجی است. چاپخانه داران داخلی آنقدر سهمی از آن نخواهند داشت.
از آنجا که کارهای چاپی مشمول ارزش افزوده می‌شوند، مناسب نیست که بخواهیم چنین طرحی را اجرایی کنیم. با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی و نوسانات ارزی که تاثیر گذار در تامین ماشین‌آلات است، بهتر است ما اولویت را بر این بگذاریم که در چنین شرایطی ما خودمان ماشین آلات را بخریم.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید