فراخوان براي شناسايي مشکلات صحافان

0
2

اتحاديه صحافان طي اعلاميه‌اي از صحافان خواست براي شناسايي مشکلات خود به منظور انعکاس به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به اتحاديه مراجعه کنند. در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، ستادي تحت عنوان «فرماندهي اقتصاد مقاومتي شهرستان تهران» مسئوليت فرمانداري تهران به منظور شناسايي مسائل و مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي و رسيدگي به معضلات آنها تشکيل گرديده است، لذا اعضاي محترم صنف صحاف تهران مي‌توانند با اعلام مشخصات حاوي آدرس، نوع مديريت اعم از حقيقي يا حقوقي و تعداد کارگران و نوع توليد و همچنين طرح موانع و مشکلات به دفتر اتحاديه مراجعه تا نسبت به انعکاس مراتب به ستاد مذکور اقدام گردد.

 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here