نشست تخصصي کارگروه ليبل برگزار شد

0
571
نشست تخصصي کارگروه ليبل برگزار شد

سومين جلسه دوره‌اي از فصل جديد کارگروه ليبل، با هدف کشف و ارائه راهکارهاي لازم در راستاي توسعه صنعت ليبل و چاپ رول کم عرض در کشور، در محل  اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ برگزار شد.

در اين نشست که با حضور اعضاي ثابت کارگروه برپا شد، علاوه بر بررسي نحوه صدور مجوزهايي که در جلسه شوراي رقابت طرح شده بود، برنامه‌هاي احتمالي کارگروه در نمايشگاه چاپ تهران هم ارزيابي شد. در اين ميزگرد همچنين تعرفه قيمت خدمات چاپخانه‌هاي ليبل کندوکاو و نتيجه آن در قالب يک ليست، براي صاحبان اين چاپخانه‌ها ارائه شد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید