آينده‌ بسته‌بندي‌هاي دوست‌دار محيط زيست

آينده‌ بسته‌بندي‌هاي دوست‌دار محيط زيست

سارا مهرابي

قرار است تا سال ۲۰۲۰ بسته‌بندي دوست‌دار محيط زيست جاي بسته‌بندي سنتي را بگيرد. صنعت توليد غذا يکي از بخش‌هايي است که بيشترين ميزان استفاده از اين نوع بسته‌بندي را نسبت به ديگر صنايع دارد.

ميزان درخواست براي بسته‌بندي‌هاي کارآمد، نو و دوست‌دار طبيعت نشان مي‌دهد که اهميت استفاده از بسته‌بندي بيوپلاستيک در برخي مناطق از جمله آسيا-اقيانوسيه و آمريکاي جنوبي در حال افزايش است.

مطالعات جديد نشان مي‌دهد که بازار جهاني بسته‌بندي سبز در سال‌هاي پيش‌بيني شده، ۲۰۲۰-۲۰۱۶، بيشتر از ۷٪ رشد خواهد کرد. براساس تحقيق صورت گرفته درخواست مصرف‌کنندگان براي مواد بسته‌بندي سازگار با محيط زيست و با دوام در حال افزايش است و از اين رو فروشندگان تمرکز زيادي بر گسترش موادي مي‌گذارند که قابل بازيافت‌اند و همانند بسته‌بندي‌هاي سنتي توانايي مقاومت در برابر سايش، رطوبت و حرارت را داشته باشند.

بازار جهاني بسته‌بندي سبز در سراسر اروپا، منطقه‌ آسيا-اقيانوسيه، آمريکاي شمالي و ديگر نقاط جهان بسط پيدا کرده و اروپا با بيش از ۳۱٪ در سال ۲۰۱۵ در اين بازار پيشرو بوده است. آلمان، انگلستان و ايتاليا کشورهاي پيشگام در اين منطقه هستند. افزايش درخواست براي بسته‌هاي بازيافتي و محصولات پلاستيکي قابل بازيافت عمده‌ترين دليل رشد بازار محصولات سبز در اروپا است.

بر اساس اين گزارش، يکي از عمده‌ترين محرک‌هاي اين بازار تقاضاي بسته‌بندي بيوپلاستيک است. توليدات بسته‌بندي بيوپلاستيک بسيار عاقلانه‌تر از توليدات بسته‌بندي پلاستيک سنتي است زيرا که در توليدشان انرژي و منابع طبيعي کمتري مصـرف و دي اکسـيد کربـن کـمـتـري آزاد مي‌شود و وجودشان در طبيعت بي‌ضرر است.

در سال ۲۰۱۵، بخش‌هاي قابل بازيافت اين نوع از بسته‌بندي با درصد قابل ملاحظه‌ ۷۶٪ در بازار جهاني بسته‌بندي اعتبار کسب کرد. روز به روز بازيافت ماده‌ بسته‌بندي در ميان مصرف‌کنندگان افزايش پيدا مي‌کند و دليل آن در مزيتي است که در اختيار مي‌گذارد و آن کاهــش کربـن موجود در طبـيـعـت و
صرفه جويي در انرژي است.

در سال ۲۰۱۵ بازار بسته‌بندي غذا به ميزان چشمگير ۵۴٪ پيشتاز در بازار جهاني بسته‌بندي سبز بود. اکثر فروشندگان اين بازار قصد دارند تا استفاده از مواد بسته‌بندي سبز را با بسته‌بندي کردن محصولات غذايي افزايش دهند. افزايش درخواست براي محصولات لبني يکي از دلايل رشد صنعت غذايي است، در نتيجه اين درخواست باعث رشد در تمام بازار مي‌شود.

از زماني که شرکت‌هاي چند مليتي موقعيت خـود را بـراساس کـيـفـيـت، ويـژگـي‌هـاي
منحصر به ‌فرد محصولاتشان و ميزان تقاضاي بازار از آن‌ها تثبيت کردند، شرکت‌هاي محلي حاضر در بازار جهاني بسته‌بندي سبز عرصه را براي رقابت تنگ ديدند، بنابـرايـن بـراي کاهـش قيمـت‌ها نسـبت به
شرکت‌هاي بين‌المللي راه‌حل‌هايي ابتکاري ارائه دادند، درنتيجه جنگ قيمت در بازار به راه افتاد

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید