انتقال موزه تخصصي صنعت چاپ به باغ کتاب

موزه

به گزارش تسنيم امين عارف‌نيا، مشاور شهردار تهران و رئيس مرکز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري تهران، گفت:‌ موزه صنعت چاپ ابتدا در کتابخانه مجلس با مديريت وقت رسول جعفريان تأسيس شد، کتابخانه مجلس بعد از مقطعي با مشکلاتي از جمله کمبود فضا مواجه شد، در نتيجه دستگاه‌ها به انبار منتقل شد و در شرايط نامناسبي قرار گرفت. پس از آن بين دو کتابخانه مجلس و ملي تفاهمي شکل گرفت و با آن تفاهم‌نامه دستگاه‌هاي چاپ به ساختمان قديم کتابخانه ملي منتقل شد، البته بخشي نيز همچنان در کتابخانه مجلس باقي ماند.
وي افزود: تا اينکه موسسه همشهري در دوره مديريت پيشين براي ايجاد موزه صنعت چاپ در خود محل مؤسسه اقداماتي کرد، مجموعه‌اي از دستگاه‌ها را خريداري و جمع‌آوري کردند، به همت اسمعيل دميرچي مؤسس موزه صنعت چاپ مجلس بخشي از دستگاه‌هاي موجود در کتابخانه ملي نيز به اين فضا منتقل شد.
عارف‌نيا تصريح کرد:‌ اکنون نيز آقاي دميرچي پيشنهادي مطرح کرده است براي اينکه اين دو مجموعه با هم ادغام شود و ما اگر ميسر شود بتوانيم فضايي را به‌عنوان موزه صنعت چاپ ايجاد کنيم،‌ ما در شهرداري تهران اين موضوع را دنبال مي‌کنيم.
مشاور شهردار تهران با اشاره به اقدام شهرداري در اين خصوص گفت:‌ ما اين پيشنهاد را به موسسه همشهري به صورت مکتوب منعکس کرديم، آن‌ها به‌صورت شفاهي موافقت خود را اعلام کرده‌اند،‌ بنابراين بنده پيشنهاد برگزاري جلسه‌اي بين کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، موسسه همشهري و مديريت باغ کتاب را داده‌ام که اگر ميسر باشد و فضاي باغ کتاب اجازه دهد، بشود در بخشي از باغ کتاب فضاي براي موزه درنظر گرفت و هر دوي اين مجموعه‌ها را منتقل کرده و بر اساس يک سناريوي دقيق بتوانيم موزه صنعت چاپ را در باغ کتاب ابجاد کنيم.
عارف‌نيا اضافه کرد:‌ اين پيشنهاد ارائه شده است و ما آن را دنبال مي‌کنيم، اگرمحقق شود،‌ شکل‌گيري موزه چاپ در مجموعه باغ کتاب از قرار گرفتن اين تجهيزات در ساختمان قديمي کتابخانه ملي و همين طور در محل موسسه همشهري مناسبتر باشد. با توجه به مراجعات متعدد گردشگران فرهنگي به باغ کتاب براي بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اين مجموعه،‌ موزه صنعت چاپ در جايگاه اصلي خود قرار خواهد گرفت

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید