انجمن فناوری چاپ ایران به مناسبت روز ملی صنعت چاپ برگزار کرد

انجمن علمی فناوری چاپ ایران به مناسبت ۱۱ شهریور «روز ملی صنعت چاپ» برنامه متنوعی با حضور کارشناسان و متخصصان رشته‌های مختلف در چند مرکز علمی و تخصصی برگزار کرد..
محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در گفتگو با ماهنامه صنعت چاپ درباره سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی علوم و فناوری چاپ انجمن علمی فناوری چاپ ایران امسال نکوداشت روز ملی صنعت چاپ را از ۱۱ تا ۱۸ شهریور در قالب هفته چاپ و با حضور و مشارکت متولیان، تشکل‌های صنفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تامین کنندگان و مصرف کنندگان مواد مصرفی چاپ، برگزار کرد.
وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را معرفی هر چه بیشتر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعت راهبردی چاپ، بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این صنعت اعلام کرد.
بیطرفان عناوین نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی علوم و فناوری چاپ را چنین برشمرد:
۱۱ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، همدلی دانشگاه، صنعت و دولت» مکان: دانشگاه شهید بهشتی
۱۲ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی و ارتقای برند ملی، مکان: دانشگاه علم و فرهنگ
۱۴ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجویان، کارآفرینان و دستاوردهای ملی»، مکان: موسسه پژوهشی رنگ و پوشش
۱۵ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان»، مکان: شرکت افست
۱۶ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، محیط زیست، تدوین استانداردها و راهبردهای ملی»، مکان: سازمان ملی استاندارد ایران
۱۷ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، متولیان، تشکل‌های مردم نهاد و ذی نفعان»، مکان: دانشگاه الزهرا
۱۸ شهریور: «نشست هم اندیشی تخصصی چاپف زنجیره تامین و زنجیره مصرف»، مکان: دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید