بازار ۶۷ میلیارد دلاری لیبل در سال ۲۰۲۶

بر اساس گزارش شرکت Market Growth Analysis بازار جهانی لیبل‌های چاپی که در سال ۲۰۱۷ به ۰۲/۳۸ میلیارد دلار رسید تا سال ۲۰۲۶ به رقم چشمگیر ۰۲/۶۷ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این افزایش رشدی معادل ۵/۶ درصد را نشان می‌دهد. تقاضای بیشتر برای کالاهای تولیدی و افزایش درآمد تصرف‌پذیر خانوارها (درآمدی است که فرد می‌تواند به مصرف ویس‌انداز تخصص دهد و مقدار آن از طریق کسر نمودن درآمد شخصی از مالیات بر درآمد بدست می‌آید.) عوامل کلیدی برای رشد بازار لیبل است.
با این حال افزایش قیمت مواد خام از جمله پلاستیک در شکل‌ها و فرم‌های مختلف باعث افزایش هزینه کلی تولید لیبل می‌شود. همین امر می‌تواند به مانعی برای رشد بازار لیبل تبدیل شود.
از میان انواع لیبل‌ها، تقاضا برای لیبل‌های قالبی (IML) در سال‌های آینده چشمگیرتر خواهد بود.
کشورهای منطقه حوزه اقیانوس آرام از جمله چین، هند، اندونزی در مقایسه با دیگر مناطق جهان در عرصه بازار لیبل از رشد بیشتری برخوردار خواهند بود. همگام با رشد بیشتر بازار لیبل، تکنولوژی چاپ دیجیتال لیبل نیز در این مناطق شتاب فراوانی خواهد گرفت و تمام بخش‌های بازار لیبل را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید