به مناسبت سوم دی، زادروز تولد زنده یاد عباس سحاب

️گنجینه آثار استاد عباس سحاب، سرمایه ملی ما است

سوم دی نود و هشتمین زادروز استاد عباس سحاب بنیانگذار نقشه‌نگاری ایران است جا دارد یادکنیم از فعالیت این پیشکسوت علم جغرافیا و کارتوگرافی که ایران را به همگان شناساند. نقشه‌های خود ویژه او که با نقاشی‌های زیبا تزیین شده‌اند، ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی هر شهر و روستا را به نمایش می‌‌گذارند. او یکی از مستندسازان جغرافیای تاریخی خلیج فارس به‌شمار می‌آید که در اوج کشمکش‌ها بر سر نام خلیج فارس، سه جلد سند معتبر و نقشه و اطلس خلیج فارس را منتشر ساخت. گنجینه کارهای استاد عباس سحاب، بخشی از سرمایه معنوی کشور ماست.
او در بسیاری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه جغرافیا اولین است، از جمله در ساخت نخستین کره جغرافیایی فارسی.
سازمان جغرافیایی سحاب اولین موسسه بخش خصوصی در زمینه تولید و چاپ نقشه به همت او پایه‌گذاری شد که پیوندی تنگاتنگ با خانواده چاپ داشت. هم اکنون خاندان سحاب نقشی فعال در صنعت چاپ ایران ایفا می‌کنند و در بنیاد فرهنگی سحاب راه آن استاد فرزانه را تداوم می‌بخشند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید