تعجب نمی‌کنید از این همه اسکناس نو؟!


حتمن شما هم ۷-۶ ماه اخیر، چندین بار از عابربانک‌ها پول گرفته‌اید و حتمن چند بار قطعات نو و تا نخورده و تر و تازه را از دستگاه تحویل گرفته‌اید. واقعا جای تقدیر دارد که بانک مرکزی این‌قدر به شهروندان بها می‌دهد که هر روز مثل سرویس اتاق هتل‌ها، پول‌ها را برای ما نو می‌کند، از این پذیرایی دلچسب و لاکچری باید سپاسگزار باشیم. هر چه نمی‌توانیم وسایل و در و دیوار خانه و زندگی را نو کنیم، به جای آن، پول‌های نو به جیب می‌گذاریم. حیف که این اسکناس‌ها و چک‌پول‌های نو، مثل برف آب می‌شوند و در جیب ما نمی‌پایند.
حالا به یاد بیاورید سال‌های گذشته را که معمولا شب عید، باید منت کارمندان بانک را می‌کشیدیم تا چند دسته اسکناس ۵ تومانی و ده تومانی نو به ما بدهند.
راستی چه اتفاقی افتاده که این همه اسکناس‌ و چک‌پول نو شاباش می‌کنند؟ هر چه باشد این رویداد به جای خوشحالی، جای نگرانی دارد. این یکی از موجبات به باد رفتن ارزش پول ملی است. به‌ویژه وقتی توجه کنید که هستند شرکت‌های بزرگی با هزار نفر پرسنل که حقوق و پاداش همه کارکنان را فقط با اسکناس‌ها و چک‌پول‌های عمدتا نو می‌دهند. می‌دانید در مقایسه با سال‌های گذشته چند برابر باید ظرفیت چاپ اسکناس در چاپخانه بانک مرکزی ایجاد شده باشد؟
مگر ماشین‌های چاپ در چاپخانه بانک مرکزی چند برابر شده باشند که بتوانند این همه پول نو چاپ کنند.
راستی این همه اسکناس کجا چاپ می‌شود؟

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید