رونق صنعت چاپ ايلام نيازمند تدوين راهبردهاي توسعه‌اي است

رونق چاپ

مدير کل امور اجتماعي استانداري ايلام بر لزوم تدوين يک برنامه توسعه‌اي براي رونق بيش از پيش صنعت چاپ در اين استان تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري ايرنا، علي مهرعليزاده در سومين همايش صنعت چاپ ايلام در مجتمع ارشاد اين شهر اظهار کرد: براي تحقق اين مساله بايد ظرفيت‌‌هاي استان در نظر گرفته شود و با شناسايي موانع و چالش‌ها در اين زمينه برنامه روشني براي اين صنعت در استان ترسيم شود.
وي با بيان اينکه بايد از توان نخبگان و محققان استفاده شود، ادامه داد: نگاه به حوزه چاپ نبايد صنعتي بلکه بايد فرهنگي باشد و معرفي اين حوزه به شکل‌‌هاي مختلف براي عموم مردم و دستگاه‌هاي مختلف با شيوه‌اي اثرگذار در دستور کار قرار گيرد.
مديرکل امور اجتماعي استانداري ايلام بر راه‌اندازي نمايشگاه محصولات صنعت چاپ در استان تاکيد کرد و گفت: برپايي اين نمايشگاه فرصتي مناسب براي معرفي ظرفيت ‌هاي اين حوزه، ايجاد رقابت سالم بين چاپخانه‌داران و در نهايت رونق اين صنعت خواهد داشت. مهرعليزاده اضافه کرد: توسعه و حمايت از صنعت چاپ موجب ايجاد اشتغال‌زايي و رونق اقتصادي در استان مي‌شود.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي ايلام نيز در اين آيين بر لزوم بروز رساني حوزه صنعت چاپ و نشر در ايلام متناسب با نياز اين استان با توجه به توسعه فناوري‌هاي جديد تاکيد کرد. علي محمد نياکان يادآور شد: استان ايلام در حوزه صنعت چاپ داراي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي زيادي است که مهم ترين آن همجواري با کشور عراق و استفاده از اين ظرفيت براي بازاريابي و توسعه اين صنعت در اين کشور همسايه محسوب مي‌شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید