سلب معافيت‌هاي مالياتي قانوني از صنعت چاپ

سلب معافيت‌هاي مالياتي قانوني از صنعت چاپ

محمد علي انصاري‌پور، رئيس اتحاديه صنف چاپخانه‌داران استان اصفهان در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به دلايل گراني کاغذ در بازارهاي جهاني، اظهار داشت: در ماه پاياني سال ميلادي، هر ساله افزايش قيمت را شاهد هستيم اما اين افزايش قيمت به حد ۳۰ درصد نبوده و ريشه گراني اخير قيمت کاغذ، در داخل کشور است.

انصاري‌پور همچنين اعلام کرد: مشکلات صنعت چاپ تنها به رشد قيمت مواد اوليه محدود نشده و فشارهاي اداره ماليات، تأمين اجتماعي و گراني حامل‌هاي انرژي، ديگر مشکلاتي است که تعطيلي واحدهاي چاپ را در استان اصفهان به همراه داشته است.

وي در ادامه افزود: بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه واحدهايي که از وزارت ارشاد مجوز چاپ دارند معاف از ماليات هستند اما صنف چاپخانه‌داران سال‌ها است که به اجبار سازمان ماليات، متحمل هزينه‌هاي گزاف شده است.

رئيس اتحاديه صنف چاپخانه‌داران استان اصفهان در رابطه با اجراي سياست جديد سازمان مالياتي تحت عنوان «ماليات متمم» نيز تصريح کرد: اين ماليات در صنف چاپ نيز از سوي سازمان مالياتي اخذ مي‌شود و در حالي که يک واحد صنفي، سال‌ها قبل، مبلغي را به عنوان ماليات قطعي پرداخت کرده، حال پس از چند سال با ادعاي سازمان مالياتي مجبور به پرداخت مبلغ بيشتري براي آن سال مي‌شود و مطمئناً ادامه اين روند موجب تخريب فضاي کسب‌ و کار مي‌شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید