صادرات صنعت چاپ کشور

تاکنون هر آماري را ارائه داديم به واردات مرتبط مي‌شد. واردات انواع ماشين‌ها و محصولات چاپ و بسته‌بندي. خبرنگار ما اين‌بار از بين عناوين و عدد و ارقام‌هاي مختلف، آنچه را به صادرات صنعت چاپ ايران مربوط مي‌شود استخراج کرده است. البته بديهي است که ايران صادرات ماشين‌آلات چاپ ندارد و اين در حاليست که فعلا برنامه و حتي اميد و آرزويي هم در اين باره وجود ندارد!!!. با اين حال براي کشوري چون ايران که صنعت چاپ خود را صنعتي وارداتي مي‌بيند، وجود گزارشي مستند از صادرات در کنار حجم قابل توجهي از واردات قابل‌توجه است، حتي اگر اينکه بگوييم ايران هنوز هم حدود ده برابر حجم صادراتش را وارد مي‌کند.

به هر روي در اين شماره ماهنامه و شماره‌هاي پس از آن علاوه بر آمارهاي قبلي، آمار صادرات محصولات چاپي نيز ارائه خواهد شد. فعلا اين ماه فقط به کشورهاي افغانستان، عراق،آذربايجان و ترکمنستان محصول صادر کرده‌ايم. ماهنامه صنعت چاپ ضمن آرزوي موفقيت براي زحمت‌کشان صنعت چاپ کشور اميدوار است اين صادرات با افزايش کمي و کيفي ماه‌افزون به ديگر کشورهاي منطقه و جهان هم صادر شود.

گزارش آماري مجوز ترخيص محصولات چاپي صادر شده در دي‌ماه ۱۳۹۵

لفاف بسته‌بندي کيک با نام تجاري صدف / ۱۲۰۰۰ کيلوگرم / ۶۰۰ رول به افغانستان

ليبل دورپيچ نوشيدني انار ـ شفا / ۵۰۰۰ کيلوگرم / ۹۰۰ رول به افغانستان

لفاف دوي‌پک بسته‌بندي آبميوه با نام تجاري ماني / ۲۶۰۰۰ کيلوگرم / ۱۰۰۰۰۰۰۰ عدد به افغانستان

لفاف دوي‌پک بسته‌بندي آبميوه با نام تجاري عالي و شفا / ۴۰۰۰۰ کيلوگرم / ۴۰۰۰۰۰۰۰ عدد به افغانستان

لفاف بسته‌بندي شکلات و کارامل ـ Mekan / 12000 کيلوگرم / ۲۰۰۰ رول به ترکمنستان

لفاف بسته‌بندي پفک ـ Hayyrly / 6000 کيلوگرم / ۴۳۰ رول به ترکمنستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ حب طيور ‌الحب، ليمو (Lemon)، مفيد، جواهر، کيکو، ابو الجوائز، نونو، اهل البيادر، البراعم، پاندا، ارض ‌الفرات، والتر اند کرامز، الخليج، ميمو ‌الريان، بيبو، ميمو ‌الفرات، آيس لولي الاوايل، ميمو المقداديه، انگري بردز نزار … / ۷۵۰۰۰ کيلوگرم / ۷۵۰۰ رول به عراق

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / ۱۵۰۰۰۰ کيلوگرم / ۱۵۰۰۰ رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / ۱۵۰۰۰۰ کيلوگرم / ۱۵۰۰۰ رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ حب طيور ‌الحب، ليمو (Lemon)، مفيد، جواهر، کيکو، ابو الجوائز، نونو، اهل البيادر، البراعم، پاندا، ارض ‌الفرات، والتر اند کرامز، الخليج، ميمو ‌الريان، بيبو، ميمو ‌الفرات، آيس لولي الاوايل، ميمو المقداديه، انگري بردز نزار … / ۷۵۰۰۰ کيلوگرم / ۷۵۰۰ رول به عراق

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / ۱۵۰۰۰۰ کيلوگرم / ۱۵۰۰۰ رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / ۱۵۰۰۰۰ کيلوگرم / ۱۵۰۰۰ رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ کله قند و آذرشهر / ۱۵۰۰۰ کيلوگرم / ۱۵۰۰ رول به آذربايجان

لفاف بسته‌بندي چيپس ـ اسمر هدايا، اسمر استار، بابا نوئل / ۹۱۲۵ کيلوگرم / ۴۴۴ رول به عراق

مجموع / ۸۷۵۱۲۵ کيلوگرم / ۵۰۰۰۰۰۰۰ عدد، ۸۰۸۷۴ رول

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید