فراخوان براي شناسايي مشکلات صحافان

اتحاديه صحافان طي اعلاميه‌اي از صحافان خواست براي شناسايي مشکلات خود به منظور انعکاس به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به اتحاديه مراجعه کنند. در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، ستادي تحت عنوان «فرماندهي اقتصاد مقاومتي شهرستان تهران» مسئوليت فرمانداري تهران به منظور شناسايي مسائل و مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي و رسيدگي به معضلات آنها تشکيل گرديده است، لذا اعضاي محترم صنف صحاف تهران مي‌توانند با اعلام مشخصات حاوي آدرس، نوع مديريت اعم از حقيقي يا حقوقي و تعداد کارگران و نوع توليد و همچنين طرح موانع و مشکلات به دفتر اتحاديه مراجعه تا نسبت به انعکاس مراتب به ستاد مذکور اقدام گردد.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید