مراسم توديع و معارفه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌برگزار شد

آيين تکريم وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ و معارفه وزير جديد با سخنان، انتظارات، درد دلها و تقديرهاي اصحاب فرهنگ همراه بود. به گزارش ايرنا مراسم همانطور که از پيش اعلام شده بود، با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، علي جنتي و سيد رضا صالحي اميري وزراي سابق و کنوني فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌در تالار وحدت به‌طور رسمي ‌آغاز شد. محمود آموزگار فعال صنعت نشر در اين مراسم با مقايسه حجم وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ با ديگر وزارتخانه‌ها گفت: انتظار مي‌رود قوه مجريه همه امکانات خود را براي تحقق وظايف وزارت ارشاد به کار گيرد. وي در خصوص اقدامات جنتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌اضافه کرد: انتخاب معاونان از افراد اهل فن و واسپاري امور به تشکل‌هاي صنفي و کاهش تصدي‌گري دولت در زمان ايشان از خاطرها نمي‌رود. آموزگار تاکيد کرد: جنتي موضوع ماليات کتاب‌فروشان را به عنوان يکي از مسائل فعالان حوزه نشر حل کرد و حتي اختيارات وزارتخانه را در اين حوزه به ناشران سپرد. رييس اتحاديه ناشران کشور تصريح کرد: صالحي اميري با پيشينه فراواني از مطالعه، پژوهش و تتبع در حوزه‌هاي مختلف وارد شده است.

آيين تکريم وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ و معارفه وزير جديد با سخنان، انتظارات، درد دلها و تقديرهاي اصحاب فرهنگ همراه بود.

به گزارش ايرنا مراسم همانطور که از پيش اعلام شده بود، با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، علي جنتي و سيد رضا صالحي اميري وزراي سابق و کنوني فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌در تالار وحدت به‌طور رسمي ‌آغاز شد.

محمود آموزگار فعال صنعت نشر در اين مراسم با مقايسه حجم وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ با ديگر وزارتخانه‌ها گفت: انتظار مي‌رود قوه مجريه همه امکانات خود را براي تحقق وظايف وزارت ارشاد به کار گيرد.

وي در خصوص اقدامات جنتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌اضافه کرد: انتخاب معاونان از افراد اهل فن و واسپاري امور به تشکل‌هاي صنفي و کاهش تصدي‌گري دولت در زمان ايشان از خاطرها نمي‌رود.

آموزگار تاکيد کرد: جنتي موضوع ماليات کتاب‌فروشان را به عنوان يکي از مسائل فعالان حوزه نشر حل کرد و حتي اختيارات وزارتخانه را در اين حوزه به ناشران سپرد.

رييس اتحاديه ناشران کشور تصريح کرد: صالحي اميري با پيشينه فراواني از مطالعه، پژوهش و تتبع در حوزه‌هاي مختلف وارد شده است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید