ناکجا آباد!

ناکجا آباد

امروزه همه صاحب‌نظران عرصه مديريت، چه آنها که نيوتني عمل مي‌کنند آنها که کوانتومي فکر مي‌کنند بر اين باورند که نيروي انساني و مسائل مربوط به آن در طي طريق سازمان براي رسيدن و پيشبرد اهداف عالي از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از معضلاتي که نيروي کار و درنهايت کارفرما با آن روبه‌رو است بروز مشکلات بهداشتي است که درون صنايع کوچک به‌وفور آشکار است و منجر به عدم کارايي نيروي انساني و درنهايت منجر به عدم کارايي صنايع مي‌شود. ازجمله عواملي که مي‌توان براي ظهور اين نوع مسائل نام برد نبود آموزش کافي و مستمر متصديان صنوف، پراکندگي صنوف فني و صنايع کوچک در نقاط مختلف شهر، وضعيت نامساعد اقتصادي کارفرمايان و سهل‌انگاري کارفرمايان در اجراي دستورات و مقررات ايمني و بهداشتي در محيط کار را يادآور شد.
هرروز صبـح منزل را به مقصد محل کار ترک مي‌كنيم درگذر از خيابان‌هاي شلوغ و پرترافيک شـهر، ويتـرين مغازه‌ها ‏چشم هـر رهگذر را نوازش مي‌كند با خود مي‌گوييم عجب مبـل قشنـگي چه كفـش زيبـايي چه فـرش خوش‌نقشي ‏و چه ماشين خوش‌رنگـي و…‏ حيرت كنان به مسير خود ادامه مي‌دهيم.
از كنار كارگاه‌هاي نجاري، كفاشي، نقاشي و صافـكـاري و… مـي‌گـذريـم، سـروصداي ‏گوش‌خراش آهـنگري، بوي بنـزين و رنگ نقاشي، گـردوغبار نجاري و… آدمي را از روياي شيرين زندگي بيدار مي‌‏كند تا لذت زودگذر زيبايي‌هاي پشت ويتـرين مغازه‌ها را فراموش كند، حس كنجكاوي‌اش را تحريك مي‌كند كه با اندكي ‏تامل و توقف تغيير مسير وارد اين كارگاه‌ها شود تا بداند خالق آن‌همه زيبايي‌ها در نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌ها كيست‌؟ ‏كجاست؟ چگونه و در چه محيطي كار مي‌كند؟ در كارگاهـي، نقاشـي را با پيسـتوله‌اي پر از خون‌جگر مشاهده مي‌كنيم كه چگونه روي ماشـين رنگ مي‌پاشد و محيـط ‏كار را آكنده از دود قرمز اسپند مي‌كند تا هنرش از گزند بدنظران مصون ماند و بدانند خوش‌رنگي قرمز جگري ‏از كجاست!‏ به كارگاه نجــاري وارد مي‌شويم سـروصداي زياد دستگاه‌هاي رنده واره فلكه و… آهنـگ ملايم محيـط كار را تغـيير ‏مي‌دهد. آشوب و اضطـراب را در كارگاه حاكم مي‌کند که با شنيدن دستورات آهنينش ترس و نگراني سراسر وجودمان ‏را فراگيرد و ضـربان قلبمان تند بزند به‌طوري‌كه گوش‌هايمان ديگـر، درد دل نجار را نشنوند.‏ از كنار كارگاه آهنگـري مي‌گذريم چشمان هر رهگذر مجذوب اشعه نوراني جوشكاري مي‌شود تا از حرارت و روشنايي آن ‏لذت ببرد غافل از آنكه چشمانش فداي آن گرما و روشنايي كذايي خواهد شد. تيرگي سقف و ديوار، سرخي چشمان ‏آهنگر و سردي محيط كارشان از بي‌مهري كار دارد درحالي‌كه كار، بزرگ‌ترين تفريح زندگي هر شخص است. انسان بيكار همانند جسم بي‌روح است كه با كاركردن روح در جسم ‏او دميده مي‌شود.
‏ آري نمونه‌هايي از اين كارگاهـ‌ها را بارها و بارها به‌طور روزمره در تمام نقاط شهر مشاهده مي‌كنيم كه به‌صورت پراكنده ‏تحت شرايـط ناايمـن و غيربهداشـتي مشـغول فعاليت هستند بدون پاســخ به ســوالاتي كه در ذهــن ما نقــش مي‌‏بندد از كـنار آنها
بي تفـاوت مي‌گذريم راستـي چه گـروهي، چه ارگـاني مسئول و ضامن سلامـتي كارگران و محيـط ‏كار صـنايع كوچك شهـرمان هستند اما نكـته‌اي كه بايد بدان توجه کرد آن است كه بدانيم سلامـتي اين قشر عظيم ‏زحمتكش به‌واسطه عوامل مضر و زيان آور محيط كار همواره تهديد مي‌شود.‏ با توجه به گزارشات و نتايج بازديـدهاي مستـمر كارشناسان و بازرسين بهداشت‌کار مبنـي بر وضعيت نامناسب و غيربهداشتي كارگاه‌ها، علل بروز مشكلات بهداشـتي صنـايع كوچك مورد ارزيابي قرار گرفت تا ضمن گسترش فرهنگ ‏ايمنـي و بهداشـت كار راهكارهاي مناسبي درجهت بهبود سلامـتي كاركنان صنوف فني و خدماتي اتخاذ شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید