نشست تخصصي کارگروه ليبل برگزار شد

نشست تخصصي کارگروه ليبل برگزار شد

سومين جلسه دوره‌اي از فصل جديد کارگروه ليبل، با هدف کشف و ارائه راهکارهاي لازم در راستاي توسعه صنعت ليبل و چاپ رول کم عرض در کشور، در محل  اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ برگزار شد.

در اين نشست که با حضور اعضاي ثابت کارگروه برپا شد، علاوه بر بررسي نحوه صدور مجوزهايي که در جلسه شوراي رقابت طرح شده بود، برنامه‌هاي احتمالي کارگروه در نمايشگاه چاپ تهران هم ارزيابي شد. در اين ميزگرد همچنين تعرفه قيمت خدمات چاپخانه‌هاي ليبل کندوکاو و نتيجه آن در قالب يک ليست، براي صاحبان اين چاپخانه‌ها ارائه شد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید