نيازهاي امروز صنعت چاپ کشور

صنعت چاپ کشور

شرکت توتاليا ميزبان برخي از فعالان صنعت چاپ براي برگزاري جلسهاي بود که با حضور شرکاي تجاري اين شرکت انجام شد. اين گردهمايي شرکت توتاليا، با حضور نمايندگان و توليدکنندگان اروپايي و ژاپني اين شرکت بود..
در اين مراسم محمد فرهي مدير فروش منطقهاي شرکت توتاليا با ارايه توضيحاتي در رابطه با چالشهاي پيشروي فعالان صنعت چاپ صحبتهاي خود را آغاز کرد. در اين خصوص وي با تکيه بر عناويني چون منابع انساني و اتوماسيون، بازاريابي و پر کردن ظرفيت و شيفت کاري چاپخانه، لزوم سرمايه‌گذاري جديد و توجيه اقتصادي، ارائه قيمت‌هاي متفاوت خدمات چاپ، ضرورت تجميع خدمات تکميلي چاپ و مرکزگرايي و تجميع سفارش‌ها به ايراد پارهاي توضيحات پرداخت.
وي با ارائه اطلاعات آماري از بخشهاي مختلف بازار، ضمن تاکيد بر ضرورت استفاده بهينه از قابليتهاي صنعت چاپ کشور در جذب اين بازارها، عنوان کرد:«در کشور ۱۳ ميليون دانش آموز و ۱۴ ميليون دانشجو تحصيل ميکنند. توليد ساليانه خودرو در کشور يک‌ميليون دستگاه است..سالانه ۱۰۵ ميليون جلد کتاب با ارزشي حدود ۱۳ هزار و چهارصد ميليارد ريال چاپ‌ ميشود. » وي با بيان اين مطلب بر لزوم ورود فناوريهاي کارآمد براي جذب حداکثري موقعيت ها تاکيد کرد. فرهي در پايان با اشاره به بازارهاي صادراتي منطقهاي و فرامنطقهاي، دسترسي به اين بازارها را درگرو توسعه صنعت چاپ و بخشهاي مختلف آن برشمرد.
در ادامه همايش جان ترنچ نمايند شرکت روتاتک(ROTATEK) نخست با ارائه تاريخچهاي مختصر به معرفي شرکت روتاتک و بازارهاي مختلف آن پرداخت. سپس با ارائه توضيحات فني به معرفي ماشينهاي توليده شده توسط اين شرکت و ويژگيهاي هر کدام از آنها پرداخت. بعد از آن استفان بوکايا، ديگر نماينده روتاتک در تکميل سخنان همکار خود، ضمن معرفي ديگر دستگاه-هاي توليدي روتاتک به موقعيتهايي که اين دستگاهها در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند اشاره کرد.
در ادامه مراسم، يک گزارش تصويري از شرکت (Foliant) چک، شريک تجاري توتاليا در ايران پخش شد و بعد از آن آقاي ماک نماينده اين شرکت با معرفي مدلهايي از توليدات اين شرکت، قابليتهاي خاص اين مدلها را ارزيابي کرد.
«هر کيفيتي که نياز داريد»: اين جمله آغازين آقاي لِلي نماينده شرکت B.mattic ، توليدکننده دستگاهاي برگشمار بود وي با بيان نکاتي در مورد فرمتهاي اين دستگاهها و موقعيتهايي که آنها را از نمونههاي مشابه متمايز ميکند، سخنان خود را به پايان رساند.
قسمت بعدي برنامه به شرکت JBI فرانسه، سازنده دستگاههاي فنر دوبل و مارپيچ اختصاص يافت که با پخش تيزر و سخنراني جوي واتوم نماينده اين شرکت انجام شد.
در پايان بخش کوتاهي از مراسم هم به معرفي شرکت DERPROSA اختصاص يافت.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید