چاپخانه دولتی وعده داد:

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت چاپخانه دولتی که متولی تولید بدنه کارت ملی هوشمند است، تاکنون ۱۵۰ هزار کارت تولید کرده و تحویل سازمان ثبت و احوال داده است. وی همچنین در گفت و گو با ایسنا از وعده چاپخانه دولتی برای تحویل ۹ میلیون بدنه کارت تا پایان سال ۹۸ خبر داد و افزود تاکنون ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد برای ۴۵ میلیون و ۸۰ نفر کارت ملی هوشمند صادر شد

ه است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید