کارخانه توليد کاغذ از سنگ در شهرستان ازنا احداث مي‌شود

کارخانه توليد کاغذ از سنگ در شهرستان ازنا احداث مي‌شود

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان گفت: ادارات نسبت به احداث کارخانه توليد کاغذ از سنگ در منطقه ويژه اقتصادي ازنا، همکاري لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم‌آباد، علي‌هادي چگني در جلسه پيگيري طرح‌هاي احداث کارخانه توليد کاغذ از سنگ و  شهرک تخصصي صنعتي، از حضور سرمايه‌گذاران چيني براي احداث کارخانه توليد کاغذ از سنگ و همچنين احداث شهرک صنعتي تخصصي در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به استقبال اين سرمايه‌گذاران، همه دستگاه‌هاي مربوطه موظف به همکاري و تامين زيرساخت‌هاي ممکن هستند.

وي افزود: هدف دولت کمک به حضور بيشتر بخش خصوصي در استان‌ها است؛ بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، توليد و اشتغال، با حضور پررنگ خود چرخه ‌سرمايه‌گذاري، درآمد، پس‌انداز و در نتيجه رشد و توسعه اقتصاد يک منطقه را ايجاد مي‌کند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان ادارات استان را ملزم به همکاري در احداث کارخانه توليد کاغذ از سنگ در منطقه ويژه اقتصادي ازنا  کرد و گفت: دستگاه‌هاي مربوطه نسبت به احداث کارخانه توليد کاغذ از سنگ در منطقه ويژه اقتصادي ازنا، همکاري لازم را داشته باشند.

وي با اشاره به احداث شهرک تخصصي صنعتي در استان لرستان تصريح کرد: دستگاه‌هاي مذکور و مربوطه زميني مناسب براي احداث شهرک صنعتي تخصصي را براي واگذاري به اين سرمايه‌گذاران معرفي کنند.

اين جلسه با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مديرکل منابع طبيعي و مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان لرستان برگزار شد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید