کدام ماشین‌آلات و مواد مصرفی چاپ، چقدر و از کجا وارد کشور شده‌اند؟

0
1708

استخراج آمارهای گمرک، درباره واردات انواع دستگاه‌های چاپ و موادمصرفی، کار خیلی آسانی نیست. شاید به این دلیل که نام کالاها به آن صورت که ما می‌شناسیم. در جدول‌های گمرک ذکر نمی‌شود.
آنچه از آمارهای گمرک می‌توان دریافت، صحبت وزن است و ارزش کالاهای وارد شده، این که چند کیلو ماشین چاپ، چه تعداد دستگاه را شامل می‌شود و آیا این ماشین‌ها یک رنگ هستند یا ده رنگ، از این آمارها به دست نمی‌آید.
اما به هر حال شاخصی است که اهل فن می‌توانند از آن استنباط خود را داشته باشند. آمارهای موادمصرفی و ملزومات چاپ اما، کاربردی‌تر و ملموس‌تر هستند. .

در ستون کشورها نام کشوری که بیشترین مقدار صادرات را به ایران داشته با حروف سیاه مشخص شده است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید