کدام پارچه، کدام چاپ؟

روش چاپ پارچه متناسب با خاصیت و ذات هر نوع پارچه انتخاب می‌شود. مثلاً پارچه کتان و نخ با مرکب ری‌اکتیو چاپ می‌شود و پیش از چاپ، نیاز به آماده سازی دارد. همچنین پس از چاپ باید فرآیند فیکس یا بخار را طی کند. بنابراین چاپ پارچه‌های کتانی و نخی نیاز به فضای کار بزرگ و صنعتی دارد. در یک کارگاه کوچک و فضای شهری راه‌اندازی چاپخانه برای پارچه‌های کتانی و نخی شاید توجیه نداشته باشد.

همچنین چاپ پیگمنت که مرکب‌های نسبتاً گران‌تری لازم دارد، برای بعضی کارها با رنگ‌های تند و تیز به کار می‌رود ولی برای لباس و روسری کاربرد ندارد. استهلاک ماشین و قطعات و نیاز به آماده سازی پیش از چاپ را نیز باید در نظر داشت.
ابریشم طبیعی (مانند روسری و پارچه لباس) با مرکب اسیدی چاپ می‌شود. پارچه نایلونی را نیز می‌توان با مرکب اسیدی چاپ کرد ولی دفع پسماند در این روش، مسأله مهمی است که باید به آن توجه کرد.
چاپ دیسپرس که معمولاً برای چاپ بعضی روسری‌ها به کار می‌رود و در بافت پارچه نفوذ می‌کند، نیز نیازمند آماده‌سازی پیش از چاپ و تثبیت پس از چاپ است.
همه روش‌های گفته شده در بالا، چاپ مستقیم هستند، یعنی جوهر مستقیماً روی پارچه می‌ریزد ولی در روش سابلیمیشن چاپ به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود؛ یعنی ابتدا مرکب روی کاغذ مخصوص چاپ می‌ریزد و سپس از روی کاغذ به سطح پارچه منتقل می‌شود.

پارچه‌های پایه پلی‌استر که بیشترین سهم را در چاپ پارچه دارند، نیازی به آماده‌سازی پیش از چاپ و تثبیت پس از چاپ ندارند. بیش از ۹۵ درصد چاپگرهای لارج فرمت در خدمت چاپ پارچه‌های پایه پلی‌استر هستند که برای روش سابلیمیشن استفاده می‌شوند و چاپ آنها به طور غیرمستقیم روی پارچه منتقل می‌شود.
چاپ سابلیمیشن اقتصادی‌ترین و سریع‌ترین روش چاپ پارچه است. در این روش ابتدا تصویر مورد نظر روی کاغذ چاپ می‌شود سپس این کاغذ روی پارچه قرار گرفته و با کلندر یا پرس گرم و دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، به پارچه منتقل می‌شود.
از آنجاکه چاپ سابلیمیشن نیاز به آماده‌سازی پیش از چاپ و نیز عملیات پس از چاپ ندارد، فضای زیادی را اشغال نمی‌کند.
از مزایای دیگر این روش، مصرف کم مرکب در مقایسه با دیگر روش‌های چاپ دیجیتال پارچه است، تنها مسأله در این روش انتخاب پارچه پلی‌استر مناسب است که زیاد تحت تأثیر حرارت قرار نگیرد یا آب نرود. هرچه پارچه بهتری انتخاب شود، کیفیت چاپ و ماندگاری و جلوۀ آن بهتر خواهد بود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید