کونیگ اند بائر رقبا را به قیمت شکنی متهم کرد

مدیر ارشد اجرایی کونیگ اند بائر (ک. ب. آ سابق) بار دیگر رقبای خود از جمله هایدلبرگ، یوبست و کوموری را به باد انتقاد گرفت. او چندی پیش در جمع هیات مدیره اعلام کرد که رقبای این شرکت برای حفظ سهم خود از بازار و مقابله با نوسانات اقتصاد کلان و تلاطم در بازار، اقدام به کاهش قیمت کرده‌اند که از نظر او رویکردی اشتباه است.
کلاوس بولزا شونمان مدیر ارشد اجرایی کونیگ اند بائر ماه گذشته اعلام کرد که دستیابی به اهداف مالی و اقتصادی تعیین شده تا پایان سال ۲۰۱۹ بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
میزان سفارشات دریافتی کونیگ اند بائر تا پایان ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۹ با ۱۰۰ میلیون یورو کاهش نسبت به سال گذشته به ۸۴۳ میلیون یورو می‌رسد. سال گذشته شرکت کونیگ ‌اند بائر سفارشات فراوانی در بخش چاپ امنیتی دریافت کرد که موجب افزایش درآمد شرکت شد.
شونمان می‌گوید: «فضای چالش برانگیز صنعت چاپ همراه با قیمت شکنی رقبا بر میزان سفارشات ما در سه ماهه سوم سال جاری تأثیر منفی گذاشته است. با این حال ما به هیچ‌وجه حاضر نیستیم انضباط مالی و قیمتی خود را بر هم بزنیم.
با این حال میزان کل فروش کونیگ ‌اند بائر نسبت به سال گذشته که ۸/۷۸۸ میلیون یورو بود، افزایش یافته و به ۲/۷۹۸ میلیون یورو رسید. میزان تراکم سفارشات، کاهش نشان می‌دهد و از ۳/۷۶۹ میلیون یورو به ۷/۶۵۵ میلیون یورو رسیده است. سود شرکت نیز از ۴/۲۰ میلیون یورو در سال گذشته تنها به یک میلیون یورو در سال جاری رسیده است.
شرکت کونیگ ‌اند بائر بیش از ۵۰ میلیون یورو برای توسعه شرکت تا سال ۲۰۲۳ سرمایه‌گذاری خواهد کرد. ارزش هر سهم شرکت نیز پس از اعلام گزارش مالی این شرکت با کاهش، از ۷۴/۳۱ یورو به ۳۴/۳۰ یورو رسید، ولی بار دیگر اندکی افزایش یافت و به ۶۶/۳۱ یورو معامله شد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید