عمليات شهرک چاپ و نشر اصفهان تعطيل شد

شهرک چاپ و نشر

حجت‌الاسلام‌ والمسلمين حبيب رضا ارزاني مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان اظهار داشت: پروژه شهرک چاپ و نشر اصفهان مفصل بود، سه مکان پيشنهاد شد که شامل قبل از گز و برخوار، سپاهان شهر و کنار شهرک صنعتي جي بود.

وي افزود: پروژه شهرک چاپ و نشر اصفهان فعلا متوقف شده است و در مجموع ما اين موضوع را به اهالي چاپ و نشر واگذار کرده‌ايم تا با کارشناسي خود به توافق برسند و ما پيگيري مي‌کنيم.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان گفت: بعضي افراد که در شهرک صنعتي بودند پيشنهاد دادند که سايرين نيز به آنها بپيوندند؛ در شهرک صنعتي يکسري زمين وجود داشت که در اختيار شهرک نبود و موافقت چند نهاد را مي‌خواست تا اراضي را به شهرک واگذار کنند و بايد چند کميته را بگذراند.

وي با اشاره به اينکه هنوز اهالي چاپ و نشر به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌اند، بيان کرد: با توجه به اينکه استان‌هاي همجوار، اصفهان را به عنوان مرجع حساب مي‌کنند مطلوب‌تر بود که اين شهرک ايجاد مي‌شد؛ در حال حاضر مشکلي که ما داريم اين است که بسياري از افراد سرمايه گذاري کرده و کارخانه‌اي را ايجاد کرده‌اند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید