قیمت روز کاغذ

0
39

🔻قیمت کاغذ در بازار 🔻

 

🔹تحریر 70  گرمی اندونزی  90*60 (500 برگ)

250.000 تومان

 

🔸تحریر 70  گرمی اندونزی  70*100 (500 برگ)

307.000 تومان

 

🔹تحریر 70  گرمی چینی  90*60 (500 برگ)

250.000 تومان

 

🔸تحریر 70  گرمی چینی  70*100 (500 برگ)

300.000 تومان

 

🔹گلاسه 135 گرمی 90*60 (کیلو)

15.000 تومان

 

🔸گلاسه 135 گرمی 70*100 (کیلو)

15.000 تومان

 

🔹مقوا گلاسه 250 گرمی براق 90*60 (کیلو)

15.700 تومان

 

🔸مقوا گلاسه 250 گرمی براق 70*100 (کیلو)

15.700 تومان

 

🔹پشت طوسی 300 گرمی 90*60 (کیلو)

14000 تومان

 

🔸پشت طوسی 300 گرمی  100*70 (کیلو)

14.000 تومان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید