اختر شمال
تقی علیان (مشاور عالی اتحادیه) | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags تقی علیان (مشاور عالی اتحادیه)

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تقی علیان (مشاور عالی اتحادیه)

اتحادیه چاپخانه داران و مرکز آموزشی علمی-کاربردی شماره تفاهم نامه آموزشی امضا کردند

تفاهم نامه آموزشی میان اتحادیه چاپخانه داران و مرکز آموزشی علمی-کاربردی واحد ۳۰ سه شنبه ۱۹ بهمن بین احمد ابوالحسنی( رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران) و مهدی توکلی(رئیس مرکز جامع علمی کاربردی۳۰ تهران) در محل اتحادیه به امضا رسید. در این نشست علی شریفی( مدرس چاپ)، رضا منصوری (مشاور عالی آموزش اتحادیه چاپخانه‌ داران تهران)، […]