اختر شمال
جلیل غفاری رهبر، دبیر نمایشگاه | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags جلیل غفاری رهبر، دبیر نمایشگاه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: جلیل غفاری رهبر، دبیر نمایشگاه

جلیل غفاری رهبر، دبیر نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران

تقاضای بالا برای غرفه‌ها نشانگر موفقیت این نمایشگاه است جمع‌بندی دیدگاه‌ها و بحث و انتقادها را با جلیل غفاری رهبر، دبیر بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌‌بندی در میان می‌گذاریم. او در مواردی ضمن پذیرش انتقادها، آن‌ها را بدیهی و ناشی از مسائلی خارج از اختیار برگزار کننده قلمداد می‌کند و بعضی دیگر […]