اختر شمال
سعید علیان؛ مشاور عالیه اتحادیه چاپخانه داران | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سعید علیان؛ مشاور عالیه اتحادیه چاپخانه داران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سعید علیان؛ مشاور عالیه اتحادیه چاپخانه داران

رتبه‌بندی چاپخانه‌ها ‏ با کدام هدف و کدام متر و معیار؟

شرکت کنندگان در میزگرد: محمد یوسفی؛ مدیرعامل چاپ گلرنگ  بیژن گلستانیان مدیر عامل چاپ رازی         سعید علیان؛ مشاور عالیه اتحادیه چاپخانه داران صنعت چاپ: خیلی خوش آمدید دوستان عزیز، موضوع بحث این میزگرد، «طبقه‌بندی یا رتبه‌بندی چاپخانه‌ها» است. بحثی که چندین بار به مناسبت‌های مختلف مطرح شده ولی هیچگاه به درستی […]