اختر شمال
Iran-print-445، سهام هایدلبرگ-گروه چینی مسترورک-بزرگ‌ترین سهامدار هایدلبرگ- روش کینگپو-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، سهام هایدلبرگ-گروه چینی مسترورک-بزرگ‌ترین سهامدار هایدلبرگ- روش کینگپو-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، سهام هایدلبرگ-گروه چینی مسترورک-بزرگ‌ترین سهامدار هایدلبرگ- روش کینگپو-صنعت-چاپ-445

گروه چینی مسترورک، بزرگترین سهامدار هایدلبرگ می‌شود

گروه چینی مستر ورک(Masterwork Group Co) تصمیم دارد ۵/۸ درصد از کل سهام هایدلبرگ را خریداری کند. این نقل و انتقال تجاری مستر ورک را به بزرگترین سهامدار هایدلبرگ -که تصمیم دارد موقعیت خود را در بازار بسته‌بندی تقویت کند- تبدیل خواهد کرد. به نوشته نشریه انگلیسی پرینت‌ویک(Print Week) شرکت مستر ورک که بزرگترین سازنده […]