۵ پرسش درباره نرخنامه اتحادیه چاپخانه‌داران

0
2195

به دنبال انتشار نرخنامه خدمات چاپ که توسط کارگروه قیمت‌گذاری اتحادیه چاپخانه‌‌داران، در اینستاگرام ماهنامه صنعت چاپ پنچ پرسش را مطرح کردیم. جمع‌بندی پاسخ‌های کسانی که در این نظرخواهی شرکت کرده بودند، به صورت درصد موافق یا مخالف در اینجا ارائه می‌شود.
گفتنی است که ۹۰ درصد فالوگرهای اینستاگرام ماهنامه صنعت چاپ دست‌اندرکاران چاپ و حرفه‌های وابسته به چاپ هستند، با این همه نمی‌توان ادعا کرد همه این پاسخ‌ها از سوی چاپخانه‌داران است، اما نظر سایر دست‌اندرکارا این صنعت به عنوان مصرف‌کننده و تأمین کننده هم به جای خود اهمیت دارد.
این شما و این نتایج پنچ پرسش‌ها:

          

          

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید