هشدار ماهنامه صنعت چاپ به سرمایه گذاران تولید کاغذ سنگ

کمبود شدید و بالارفتن قیمت کاغذ در بازار از طرفی و هزینه‌های به نسبت پایین تولید کاغذ از سنگ کربنات کلسیم از طرف دیگر، شمار قابل توجهی از سرمایه گزاران را وسوسه کرد. ماهنامه صنعت چاپ با توجه به میزان طرحهای ثبت شده در وزارت صمت برای تولید کاغذ سنگ از کربنات کلسیم، این سرمایه گزاران را به ارزیابی مجدد طرحها با توجه به شرایط متحول اقتصادی و تجاری کشور فرا می خواند.
ماه گذشته مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صمت خبر داد که “حدود ۱۴۵ طرح صنعتی مجوز گرفته اند که ۱۵ مورد از این طرح‌ها با ظرفیت بالغ بر ۱۱۵ هزار تن دارای ۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند.” این درحالی است که مصرف سالانه کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در کشور در حدود ۳۳۵ هزار تن است و ۳ واحد تولیدی با ظرفیت اسمی بالغ بر ۱۷۵ هزار تن در کشور فعال هستند و ۵ طرح دیگر با ظرفیت ۳۳۸ هزار تن کاغذ سلولزی، طی چند سال آینده می‌توانند، وارد فاز تولید شوند.
با توجه به غیر عادی بودن قیمت بالای کاغذ در بازار در صورت تغییر شرایط، ممکن است کاغذ سنگ مزیت قیمتی خود را در بازار از دست دهد و با توجه به اینکه معمولا کاغذ سلولزی مطلوب تر از کاغذ سنگ است، ریسک سرمایه گزاری برای تولید کاغذ سنگ بالا خواهد رفت.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید